Ne yapacağı belli olmayan bir deniz gibidir.
İnflamatuvar Barsak Hastalığı,
bazen dalgalanır, bazen durulur...